Strona Główna RUINY I ZAMKI
Istniejące i nie istniejące zamki, pałace i dwory w Polsce i na jej dawnych Kresach..

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamek Tenczynek w Rudnie - woj. małopolskie.
Autor Wiadomość
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-02-22, 19:14   Niektórzy pos?owie jednak pracuj?

Przyznana niedawno dotacja na zabezpieczenie Tenczyna w wysoko?ci 900 tys. PLN to efekt pracy wielu osób. Szczególnego odnotowania zas?uguje jednak o?wiadczenie w sprawie zamku z?o?one na sali Semowej przez pos?a który nie pozostaje oboj?tny na lokalne problemy i aktywnie w??cza si? w ich rozwi?zywanie. Na szcz??cie ziemia krzeszowicka mo?e liczy? na takiego pos?a, osob? wywodz?c? si? w?a?nie z naszego terenu.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...ga_Tenczyn.html

 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-02-22, 19:20   

Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn" po raz drugi dosta?o z Gminy Krzeszowice dotacj? na przeprowadzenie projektu edukacyjnego "Nasz Tenczyn". Dotacja w wysoko?ci 2000 PLN pozwoli na przeprowadzenie 10 warsztatów historycznych dla m?odzie?y ucz?cej si? w naszych szko?ach.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...sz_tenczyn.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-03-29, 12:58   Historia portretu

W ostatnim wydaniu "Gwarka Krzeszowickiego" opisana jest historia portretu Stanis?awa T?czy?skiego - m?odego hrabiego którego ?mier? zamkn??a m?sk? lini? rodu. Obraz by? jednym z 17 portretów T?czy?skich wisz?cych w salach reprezentacyjnych warowni do po?owy XVII w. Stanowi on jeden z nielicznych zamkowych skarbów które przetrwa?y do naszych czasów.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...z_Tenczyna.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-03-29, 13:01   Dodacja i jej wykorzystanie

"Samorz?dowy Kurier Krzeszowicki" nr 3/2012 donosi o zdobyciu rekordowej dotacji na zabezpieczenie ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Urz?dnicy s? dumni z wysokiej oceny jak? uzyska? projekt z?o?yny do MKiDN oraz z wywalczonych ?rodków. Na listopad 2012 r. planuje si? otwarcie krótkiej trasy turystycznej i wpuszczenie na teren zamku pierwszych turystów. Maj? na nich czeka? plenerowe imprezy o charakterze kulturalnym, taras widokowy oraz mo?liwo?? wej?cia na Wie?? Nawojow?.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...wa_dotacja.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-04-18, 19:36   Odtworzenie herbu T?czy?skich

Z przyjemno?ci? informujemy i? „Ratuj Tenczyn” realizuje kolejny projekt polegaj?cy na odtworzeniu herbu rodu T?czy?skich. Stowarzyszenie postanowi?o odtworzy? herb T?czy?skich na podstawie zachowanych opisów, rysunków i rze?b znajduj?cych si? do dzi? w kilku obiektach po?o?onych w okolicach Krzeszowic w miejscowo?ciach nale??cych do by?ego Hrabstwa T?czy?skiego. Najwa?niejszy symbol rodowy uleg? bowiem zatarciu w pami?ci mieszka?ców i nie wszyscy wiedz? jaki jest jego rodowód.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...eczynskich.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-05-15, 07:45   Kolejni T?czy?scy wracaj? do Krzeszowic

Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” z przyjemno?ci? informuje i? zrealizowa?o kolejny projekt wykonania reprodukcji historycznych portretów przedstawicieli rodu T?czy?skich. Tym razem uda?o si? stworzy? repliki portretów Jana Magnusa T?czy?skiego i jego siostry Agnieszki T?czy?skiej Firlejowej. Orygina?y dzie? stanowi? ozdob? kolekcji malarstwa polskiego - wystawiane s? obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie (portret Jana Magnusa T?czy?skiego) i w muzeum w Wilanowie (portret Agnieszki T?czy?skiej Firlejowej).
Szczegó?y tu:

http://www.ratujtenczyn.o...uj_tenczyn.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-05-22, 08:01   Trzeci etap prac.

Rozpocz?? si? III etap prac zabezpieczaj?cych na Tenczynie prowadzonych przez Gmin? Krzeszowice, wie?a Nawojowa jest ju? pokryta rusztowaniami. Je?li robotybudowlane przebiega? b?d? zgodnie z planem zostan? one zako?czone 31 pa?dziernika 2012 r. Wtedy te? na zamku b?dzie udost?pniona dla turystów krótka trasa turystyczna.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...a_Tenczyna.html

Plan III etapu prac zabezpieczaj?cych na Tenczynie znajduje si? tu:
http://www.ratujtenczyn.o..._etap_3_III.pdf
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-06-29, 08:40   Zamek i crossowcy

W ostatnich latach powa?nym problemem dla turystów chc?cych bezpiecznie zwiedza? okolice zamku Tenczyn stali si? motocykli?ci crossowi. Spraw? t? zaj??o si? stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” nadaj?c jej oficjalny bieg poprzez z?o?enie zawiadomienia na Policji.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...crossowcom.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-07-04, 09:50   "Zostanie po nas zamek"

Dzi?ki uprzejmo?ci TVP Kraków która umie?ci?a na swoim serwerze reporta? "Zostanie po nas zamek" mamy przyjemno?? zaprosi? wszystkich mi?o?ników Tenczyna do obejrzenia tego interesuj?cego materia?u filmowego.
Reporta? autorstwa Juliana Rachwa?a nakr?cono jesieni? ubieg?ego roku, przedstawia on osoby które s? zaanga?owane w projekt ratowania Tenczyna. By? on wielokrotnie emitowany na antenie TVP Kraków i TVP Historia jednak umieszczenie linku do niego na naszej stronie internetowej umo?liwi jego obejrzenie wszystkim zainteresowanym.

Szczegó?y tu:
https://www.ratujtenczyn...._nas_zamek.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-08-08, 20:09   I Turniej rycerski

W dniach 8-9 wrze?nia 2012 r. ??ki obok zamku Tenczyn w Rudnie przekszta?c? si? w ?redniowieczny obóz wojskowy obok którego stan? szranki turnieju o topór Andrzeja T?czy?skiego. Rycerska rywalizacja zaplanowana na drugi weekend wrze?nia zorganizowana b?dzie przez stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” i bractwo rycerskie „Stowarzyszenie Zakon Soko?a”, patronowa? jej b?dzie Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...czynskiego.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-08-29, 14:44   Wnioski o dofinansowanie

LGD Zdrój przedstawi?a list? wniosków ocenionych przez Rad? i przeznaczonych do dofinansowania w naborach "Ma?e projekty". Dwa projekty z?o?one przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn (wniosek na dofinansowanie Turnieju Rycerskiego w 2013 r. i wniosek na odtworzenie proporca T?czy?skich) uzyska?y najwy?sze ocenyspo?ród wszystkich 30 z?o?onych wniosków.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...uj_Tenczyn.html


Plakat tenczyn.jpg
Plik ściągnięto 41 raz(y) 215,09 KB

 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-09-13, 09:59   Podsumowanie turnieju

Znacznie powy?ej tysi?ca si?gn??a liczba osób które odwiedzi?y ?redniowieczny obóz oraz szranki turnieju rycerskiego u stóp ruin zamku Tenczyn w Rudnie podczas dwudniowej imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i Zakon Soko?a. W sobot? malownicze tereny wokó? zamku sta?y si? idealn? sceneri? do przeprowadzenia rywalizacji rycerzy ci??ko i lekkozbrojnych, zawodów ?uczniczych,inscenizacji ataku na obóz i jego obrony w ramach I Turnieju o topór Andrzeja T?czy?skiego.
W niedziel? publiczno?? mog?a spróbowa? si? w strzelaniu z ?uku, rzucie w?óczni? oraz w ?redniowiecznych ta?cach. Widzowie mogli zapozna? si? ze ?redniowiecznym ?yciem obozowym, wys?ucha? opowiada? o dawnych zwyczajach, pozna? metody walki ora obejrze? u?ywan? przed wiekami bro? i sprz?ty gospodarcze.
Szczegó?y tu:

http://www.ratujtenczyn.o...a_turnieju.html

Informacje o przebiegu imprezy zamie?ci?y te? nast?puj?ce portale:
http://krzeszowiceone.pl/....html#more-5066
http://www.dolinainformac...rzenia&Itemid=2
http://www.przelom.pl/prz...dnoza-Tenczyna/
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-10-24, 10:36   Zabytkowy fryz

Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” wzbogaci niebawem swoj? kolekcj? pami?tek zwi?zanych z zamkiem Tenczyn o replik? ozdobnego glinianego fryzu przedstawiaj?cego polowanie na dzika. Fryz znaleziony zosta? kilkadziesi?t lat temu na zamku Tenczyn przez jednego z mieszka?ców Krzeszowic.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...z_Tenczyna.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-11-18, 11:00   Sprawozdanie z prac na Tenczynie

Pani Maria Filipowicz która wraz z m??em nadzoruje prace zabezpieczaj?ce na Tenczynie udost?pni?a stowarzyszeniu "Ratuj Tenczyn" wst?pny raport z robót budowlanych przeprowadzonych na terenie zamku przez Gmin? Krzeszowice. Dzi?ki opisowi oraz za??czonym do niego fotografiom mo?emy przekona? si? na w?asne oczy co uda?o si? zrobi? w ci?gu ostatnich 2,5 lat.
Szczeg?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...a_Tenczyne.html
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2012-12-14, 08:39   Wniosek Gminy na kolejn? dotacj?

W ostatnim numerze dwutygodnika samorz?dowego "Magazyn Krzeszowicki" z dnia 29 listopada 2012 r. ukaza? si? artyku? podsumowuj?cy dotychczasowy przebieg prac remontowych na Tenczynie. Artyku? ten opublikowa?a te? lokalna bezp?atna gazeta "G?os Krzeszowicki". Krzeszowicki Kurier Samorz?dowy nr 13 (39) z grudnia br. informuje z kolei o z?o?eniu przez Gmin? Krzeszowice w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowegowniosku o dotacj? na kolejny etap prac zabezpieczaj?cych ruiny zamku.
Szczegó?y tu:
http://www.ratujtenczyn.o...eszowickim.html
 
   Podziel się na:     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmozaproszenia-na-komunie-dla-dziewczynki.eu | proste-zaproszenia-slubne.eu | Kit hydrauliczny poxilina wrocław | przewóz osób Niemcy | wywrotka Piła

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template Chronicles v 0.2 modified by Nasedo - SITEMAP - mangi
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11